اعتقاد به قضا و قدر و توسعه اقتصادی
37 بازدید
محل نشر: مجله امت- 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی